Fot. Ariel Szydłowski

Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach w ramach współpracy z naszym Klubem ogłasza nabór do Klas Sportowych.  

Nabór do klas sportowych odbywa się na podstawie złożonych deklaracji rodziców/opiekunów prawnych, wyników egzaminu sprawnościowego oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w oddziale sportowym. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 oferuję:

 jednozmianowość

 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu

 możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje językowe

 współpraca z klubami sportowymi na podstawie zawartych porozumień

 plan lekcji dostosowany do treningów

 nauka i doskonalenie pływania

 możliwość korzystania z obiadów

 możliwość udziału w zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne np. zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.

W pracy z klasami sportowymi korzystamy z:

 wysokiej klasy, różnorodnego i nowoczesnego sprzętu sportowego

 sali gimnastycznej przy ul. Traugutta 4,

 salki z lustrami i matami

 siłowni

 nowoczesnego boiska szkolnego

 hali sportowej OSiR przy ul. Siedleckiej

 basenu

REKRUTACJA na rok szkolny 2018/2019

 Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminów sprawnościowych: od 4 do 27 kwietnia 2018 roku

 Przeprowadzenie egzaminów sprawnościowych: I termin: 15 maja /wtorek/ godz. 16.30 II termin: 24 maja /czwartek/ godz. 16.30 III termin: 7 czerwca /czwartek/ godz. 16.30

 Ogłoszenie wyników egzaminu sprawnościowego: 12 czerwca 2018 roku do godz. 12.00

 Złożenie oryginału świadectwa: od 22 do 26 czerwca 2018 roku do godz. 15.30

 Ogłoszenie listy kandydatów do oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach w roku szkolnym 2018/2019: 29 czerwca 2018 roku do godz. 12.00

UWAGI:

 Deklaracje do pobrania ze strony www.sp1police.szkolna.net/bip/ oraz w sekretariatach szkoły przy ul. W. Sikorskiego 8 i R. Traugutta 4

 Przy składaniu deklaracji, którą należy złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. W. Sikorskiego 8, rodzice wybierają jeden z trzech proponowanych terminów egzaminów sprawnościowych

 Ogłoszenia wyników egzaminu sprawnościowego w w/w sekretariatach szkoły

 Oryginał świadectwa należy złożyć w sekretariacie przy ul. W. Sikorskiego 8

 Ogłoszenie list kandydatów – gabloty na parterze budynków szkoły przy ul. W. Sikorskiego 8 i R. Traugutta 4

 Kandydaci do klas sportowych przystępują do egzaminów sprawnościowych w strojach sportowych. Ogłoszenie list kandydatów – gabloty na parterze budynków szkoły przy ul. W. Sikorskiego 8 i R. Traugutta 4

 Kandydaci do klas sportowych przystępują do egzaminów sprawnościowych w strojach  sportowych.

Partnerzy i współpraca

  PARTNER GŁÓWNY   
 

   
     
  PARTNER STRATEGICZNY    
    
     
  SPONSOR KLUBU  
 

 

     
  PARTNER KLUBU