POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

W dniu 15 lutego 2024 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 13maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Klub Piłkarski Chemik Police jako odpowiedzialna organizacja wdraża wszelkie zasady i obowiązki nakładane na stowarzyszenia sportowe, wynikające z niniejszej Ustawy.

Jako klub zobowiązujemy się do:

  1. Wdrożenia „Polityki bezpieczeństwa dzieci Polskiego Związku Piłki Nożnej” zawierający zestaw dobrych praktyk i wytycznych,, które mają zminimalizować ryzyko nadużyć i wprowadzić zasady postępowania dla trenerów, współpracowników, rodziców i dzieci.
  2. Weryfikacji osób zatrudnionych w klubie pod katem wymagań niniejszej Ustawy.
  3. Zapoznania pracowników z Polityką Bezpieczeństwa i zobowiązaniem do jej przestrzegania.
  4. Powołania Koordynator KP Chemik Police ds. bezpieczeństwa dzieci.

 

Dokumenty powiązane:

„Polityka Bezpieczeństwa Dzieci PZPN”

- Osoby i Organizacje Kontaktowe

- Formularz Zgłoszenia Incydentu

Partnerzy i współpraca

  PARTNER GŁÓWNY   
 

   
     
     
PARTNERZY MEDIALNI PARTNER STRATEGICZNY    
   

 

     
  SPONSOR KLUBU  
 

PARTNER MEDYCZNY