Dziś o godzinie 18:00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia KP Chemik Police.

W trakcie Walnego Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdania finansowe za rok 2017 oraz sprawozdanie z działalności zarządu KP Chemik Police za rok ubiegły. Wszyscy członkowie zarządu otrzymali też absolutorium. Podjęto też uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017”.  Wybrano nowy/stary  zarząd na którego czele stanął dotychczasowy Prezes Przemysław Korotkiewicz. W skład zarządu ponadto weszli: Krzysztof Salitra, Rysto Gogarowski, Marek Hornowski, Krzysztof Borger i Romulad Hryniewicz. Wybrano też komisję rewizyjną w której znaleźli się: Grzegorz Godlewski, Ariel Szydłowski oraz Mirosław Masicz

Partnerzy i współpraca

  PARTNER GŁÓWNY   
 

   
     
  PARTNER STRATEGICZNY    
    
     
  SPONSOR KLUBU  
 

 

     
  PARTNER KLUBU