Graf. Chemik Police

17 września o godz. 17:00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia KP „Chemik POLICE”.

Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej KP „Chemik POLICE”. W następnych głosowaniach, również jednomyślnie wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej otrzymali absolutorium. Dokonano również wyboru władz klubu na nową 2 letnią kadencję. Prezesem stowarzyszenia został wybrany ponownie Przemysław Korotkiewicz. W skład Zarządu weszli również pozostali członkowie kończącego kadencję Zarządu: Krzysztof Salitra, Romuald Hryniewicz, Marek Hornowski i Rysto Gogarowski. Zmiany nastąpiły w składzie Komisji Rewizyjnej, której nowym przewodniczącym został Piotr Kołacki a do jej składu zostali wybrani także Mirosław Masicz i Błażej Ostrowski. Wybrano także 2 delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze ZZPN. Nasz klub będą w tym gremium reprezentowali Krzysztof Salitra i Maciej Dolak.

Partnerzy i współpraca

  PARTNER GŁÓWNY   
 

   
     
  PARTNER STRATEGICZNY    
    
     
  SPONSOR KLUBU  
 

 

     
  PARTNER KLUBU