Fot. Ariel Szydłowski

Klub Piłkarski Chemik Police wraz z Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza ogłaszają nabór do klasy sportowej, o profilu piłki nożnej do I klasy na rok szkolny 2020/21.

Testy sprawności piłkarskiej i motoryczne oraz gra kontrolna odbędą się 23.06.2020 o godz. 17.00 na boisku Chemika Police przy ul. Siedleckiej 2. Prosimy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie piłkarskie oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu lub aktualne badania lekarskie. Informacja skierowana jest do wszystkich kończących szkołę podstawową/gimnazjum, lubiących ruch i chcących rozwijać swoją pasję oraz umiejętności piłkarskie – łącząc z tym naukę w pierwszej klasie Liceum, Technikum bądź szkole branżowej. 

W ramach klasy sportowej zapewnione będą:

- optymalne warunki umożliwiające łączenie treningów piłki nożnej z realizacją zajęć dydaktycznych;

- zajęcia prowadzone w ramach lekcji wychowania fizycznego na stadionie sportowym przy ul. Siedleckiej i Piaskowej w Policach, boisku szkolnym oraz na hali w okresie zimowym;

- zapewnione 8 godzin treningów sportowych tygodniowo oraz 2 godziny z teorii sportu prowadzonych pod okiem trenerów naszego klubu i 4 godziny wychowania fizycznego przez nauczyciela wf;

- udział w rozgrywkach sportowych, turniejach piłki nożnej, możliwość uczestnictwa w treningach I zespołu grającego na poziomie 3 ligi;

- wyjazdy na obozy sportowe letnie i zimowe w okresie wakacji i ferii;

- internat.

Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej są:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Odpowiednie predyspozycje.

Edukacja szkolna jest dla naszej Akademii niezwykle istotna. Chcemy zapewnić wszystkim rozwój sportowy na najwyższym poziomie i zależy nam również na tym, żeby każdy piłkarz Chemika był odpowiednio i we wszystkich aspektach przygotowany do dorosłego życia.

Więcej informacji pod linkiem: 

Zespół Szkół Rekrutacja [Klik] 

Zespół Szkół Informator [Klik]

W razie pytań prosimy o kontakt z trenerami:

Jarosław Grzesło tel. 500 263 934

Kamil Bieniek tel. 797 661 909

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna Trening [Klik]

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Zespołu Szkół w Policach na rok 2020/2021:

 

15 do 22 czerwca do godz. 15.00

                 

Złożenie podania do szkoły do oddziału dwujęzycznego, oddziału przygotowania wojskowego, a także szkół  i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe  w szkołach ponadpodstawowych

 

15 czerwca – 10 lipca do godz. 15.00

 

Złożenie podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły

I termin: 29 czerwca godz. 9.00 II termin: 10 lipca godz. 9.00

 Przeprowadzenie testu predyspozycji językowych kandydatów do klas dwujęzycznych

 I termin: 29 czerwca godz. 11.00 II termin: 10 lipca godz. 11.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej   kandydatów do SMS oraz test do oddziałów sportowych (piłka nożna)

 26 czerwca – 10 lipca

 Dostarczenie świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej

 

I   termin: 9 lipca godz. 13.00

II  termin: 24 lipca godz. 13.00

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki predyspozycji językowych oraz pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej kandydatów do SMS oraz test do oddziałów sportowych (piłka nożna)

 31 lipca – 4 sierpnia do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 12 sierpnia godz. 13.00

 Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

13 – 18 sierpnia

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

-oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

 19 sierpnia g. 13.00

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 

 

Dodatkowe informacje:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie 

się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. 

 

Partnerzy i współpraca

  PARTNER GŁÓWNY   
 

   
     
PARTNERZY MEDIALNI PARTNER STRATEGICZNY    
    
     
  SPONSOR KLUBU