Dziś o godzinie 18:00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia KP Chemik Police.

W trakcie Walnego Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdania finansowe za rok 2017 oraz sprawozdanie z działalności zarządu KP Chemik Police za rok ubiegły. Wszyscy członkowie zarządu otrzymali też absolutorium. Podjęto też uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017”.  Wybrano nowy/stary  zarząd na którego czele stanął dotychczasowy Prezes Przemysław Korotkiewicz. W skład zarządu ponadto weszli: Krzysztof Salitra, Rysto Gogarowski, Marek Hornowski, Krzysztof Borger i Romulad Hryniewicz. Wybrano też komisję rewizyjną w której znaleźli się: Grzegorz Godlewski, Ariel Szydłowski oraz Mirosław Masicz

Fot. Ariel Szydłowski

Przedstawiamy pełną rozpiskę gier naszych zespołów w nadchodzący weekend. Swoje mecze oprócz pierwszego zespołu rozgrywają jeszcze juniorzy, trampkarze i młodzicy. Roczniki od 2007 do 2011  skończyły już rozgrywki ligowe.

Seniorzy:

Sobota - Chemik Police - GKS Błękit Pniewo  12:00, ul. Siedlecka 2 Police

Juniorzy:

Niedziela -  JS Chemik Police - Arkonia Szczecin 16:00, ul. Siedlecka 2 Police

Niedziela - JM Chemik Police - Arkonia Szczecin 18:00, ul. Siedlecka 2 Police

Sobota - Gwardia Koszalin -   TM Chemik Police 12:30, Koszalin

Niedziela - Bałtyk Koszalin -    TS Chemik Police 14:00, Koszalin

Młodzik Starszy: 2005

Niedziela - AP Gavia Choszczno - Chemik Police 10:00, Choszczno

Młodzik Młodszy: 2006

Sobota - Salos II Szczecin - Chemik Police 13:30, Szczecin Tenisowa

Fot. Ariel Szydłowski

Przedstawiamy pełną rozpiskę gier naszych zespołów w nadchodzący weekend. Swoje mecze oprócz pierwszego zespołu rozgrywają jeszcze juniorzy, trampkarze i młodzicy. Roczniki od 2007 do 2011  skończyły już rozgrywki ligowe.

Seniorzy:

Niedziela - Biali Sądów - Chemik Police  17:00, Sądów

Juniorzy:

Niedziela -  AP Kotwica Kołobrzeg - JS Chemik Police 17:30, Kołobrzeg

Niedziela - FA Szczecin - JM Chemik Police  12:00, Szczecin

Trampkarze:

Piątek -  TM Chemik Police - Stal Szczecin  11:00, ul. Piaskowa, Police

Sobota - AP Gavia Choszczno -  TS Chemik Police 11:00, Choszczno

Młodzik Młodszy: 2006

Niedziela - Chemik Police - AP Pogoń II Szczecin 15:00, ul. Piaskowa, Police

Fot. Ariel Szydłowski

Tradycyjnie jak co roku z okazji Dnia Dziecka Klub Piłkarski Chemik Police wraz z firmą ARPEN pana Ryszarda Przybyszewskiego organizuje Turniej o puchar firmy "ARPEN".

Zapraszamy wszystkich dzieciaków z roczników od 2007 do 2011 na stadion przy ul. Siedleckiej 4 czerwca o godz. 16:00. W turnieju może wziąć udział każdy kto przyjdzie tego dnia na stadion Chemika Police. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Fot. Ariel Szydłowski

Zarząd Klubu Piłkarskiego Chemik Police zwołuje na dzień 14 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia KP Chemik Police. Obrady odbędą się w siedzibie klubu przy ulicy Siedleckiej 2b o godzinie 18:00 (Sala Tradycji). Walne odbędzie się w trybie sprawozdawczo-wyborczym. 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KP Chemik Police
2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego KP „CHEMIK POLICE” za rok 2017”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie z działalności Zarządu KP „CHEMIK POLICE” za rok 2017”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017”.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
11. Wybór Zarządu KP Chemik Police
12. Wybór Prezesa KP Chemik Police
13. Wybór komisji rewizyjnej
14. Dyskusja
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie obrad

Partnerzy i współpraca

  PARTNER GŁÓWNY   
 

   
     
  PARTNER STRATEGICZNY    
    
     
  PARTNERZY